Tư vấn dự án

Hotline dự án

0987745745

LIÊN HỆ QUẢN LÝ

0987745745

Video căn hộ chung cư

                                            TÒA C CHUNG CƯ MULBERRY LANE

Mặt bằng tòa C thuộc quần thể chung cư Mulberry Lane được thiết kế cao 35 tầng, mỗi tầng gồm có 10 căn hộ gồm các loại với diện tích cập nhật từ: 123.65m2, 127.92m2, 137.11m2, 153.97m2, 187.42 m2.

Thiết kế tòa C chung cư Mulberry Lane

Tòa C thuộc quần thể Mulberry Lane được thiết kế cao 35 tầng, mỗi tầng gồm 10 căn hộ gồm các loại diện tích: 123.65m2, 127.92m2, 137.11m2, 153.97m2, 187.42 m2

Mặt bằng tầng tòa C chung cư Mulberry Lane

Mặt bằng tầng tòa C chung cư Mulberry Lane

SƠ ĐỒ MẶT BÀNG CĂN HỘ TÒA C

Mặt bằng căn hộ 123.65m2 tòa C

Mặt bằng căn 123.65m2 tòa C chung cư Mulberry Lane

Mặt bằng căn hộ 127.92m2 tòa C

Mặt bằng căn 127.92m2 tòa C chung cư Mulberry Lane

Mặt bằng căn hộ 137.11m2 tòa C

                                                       Mặt bằng căn 137.11m2 tòa C chung cư Mulberry Lane

Mặt bằng căn hộ 153.97 tòa C

Mặt bằng căn 153.97m2 tòa C chung cư Mulberry Lane

Mặt bằng căn hộ 153.97m2 tòa C

Mặt bằng căn 153.97m2 tòa C chung cư Mulberry Lane

Mặt bằng căn hộ 187.42m2 tòa C

Mặt bằng căn 187.42m2 tòa C chung cư Mulberry Lane

Mặt bằng căn hộ 187.42m2 tòa C

Mặt bằng căn 187.42m2 tòa C chung cư Mulberry Lane